Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 585 ogłoszeń w całej Polsce

Sprzedaż, lokal: Łódź

Łódź, Brukowa

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Marcin Kurzyk

Kancelaria Komornicza, Zelwerowicza 6, Łódź, 90-147 Łódź

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 1105/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcin Kurzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2018 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 107, 90-928 Łódź, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Artmax-Nieruchomości Sp. z o.o. z/s w Łodzi , położonego przy Brukowa 6/8/41, 91-341 Łódź , dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00093966/1 .
Opis nieruchomości:
lokal użytkowy nr 41 o pow. użytkowej 843m2, położony na I piętrze budynku wolnostojącego o funkcji magazynowo-produkcyjnej. Wejście do lokalu nr 41 klatką schodową nr 2 lub windą nr 2. Lokal podzielony przez obecnego właściciela na dwa pokoje oddzielone od siebie ściankami działowymi wykonanymi z płyt pilśniowych i kartonowo-gipsowych. Na podłodze posadzka wykonana z lastryko i wykładziny PCV. Okna w lokalu starego typu. Dzwi do lokalu podwójne. Lokal nr 41 wyposażony w instalację elektryczną - obecnie wyłączoną. Pomieszczenia sanitarne znajdują się w częściach wspólnych budynku.

Suma oszacowania wynosi 915 120,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 686 340,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 512,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 1 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 0591.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:02 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Kurzyk


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla