Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 30 760 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Łódź

Łódź, Szczecińska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Marcin Kurzyk

Kancelaria Komornicza, Zelwerowicza 6, Łódź, 90-147 Łódź

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 1516/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcin Kurzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2018 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 107, 90-928 Łódź, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: " PLUS - DACHY" Sp. z o.o. , położonej przy Szczecińska 46, 91-222 Łódź , dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00172786/3 .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu numer 144 o pow 1237m2 ( 0,1237 ha) położona bezpośrednio przy ul. Szczecińskiej. Nieruchomość ogrodzona z trzech stron, posiada przyłącze wod-kan i energii elektrycznej. Na nieruchomości posadowiony budynek użytkowy handlowo-usługowy z częścią magazynową. Teren działki wyłożony kostką brukową, podzielony na dwie części - część pierwsza przeznaczona na ekspozycję towaru, parking dla klientów, część druga przeznaczona na magazym materiałów budowlanych. Obie części nieruchomości oddzielone od siebie bramą przesuwną.. Budynek handlowo-usługowy z częścią magazynową wybudowany w 2009r w technologii tradycyjnej murowanej o pow. zabudowy 205m2, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Budynek podzielony na dwie części w pierwszej sala sprzedażowa, na antresoli pomieszczenia biurowe i socjalne w tym pokój kuchenny i toaleta. Drugą część budynku stanowi magazyn wyposażony w bramę garażową rolowaną. Budynek wyposażony w energię elektryczną, instalację wod-kan i alarmową.

Suma oszacowania wynosi 1 671 570,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 253 677,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 167 157,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 1 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 0591.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:02 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Kurzyk


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla