Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 34 409 ogłoszeń w całej Polsce

Łódź - lokal do kupienia

Łódź, Okoniowa

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Marcin Kurzyk

Kancelaria Komornicza, Zelwerowicza 6, Łódź, 90-147 Łódź

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 115/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcin Kurzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2017 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 107, 90-928 Łódź, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Małgorzata Fornal , położonego przy Okoniowa 6/6, 91-498 Łódź , dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00243998/1 .
Opis nieruchomości:
lokal użyrtkowy nr 6 o pow. 51,40m2. Lokal położony na parterze bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i bez miesjc postojowych. Przy budynku od strony ul. Zgierskiej przebiega ciąg pieszy. Lokal składa się z 5 pomieszczeń - sala główna, pomieszczenia zaplecza i pomieszczenia sanitarne. Lokal ma dwa wejścia od strony ul. Zgierskiej i drugie od strony zaplecza. Lokal wyposażony w media z sieci miejskich.

Suma oszacowania wynosi 190 700,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 025,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 1 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 0591.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:02 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 867 1 . § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Marcin Kurzyk


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla